szeretlekkézilabdajátssz!letöltésanyuciknakchatelj!
Egyéni keresés

A b­lack­list.in a fe­­ke­­te szín ár­­nya­­la­­ta­it mu­­tat­­ja be.

hirdetés

"A fe­­ke­­te a szí­­nek e­­gyi­­ke. S­­ze­­münk fe­­ke­­té­­nek ér­­zé­­ke­­li azt a tes­­tet, fe­­lü­­le­­tet, a­­mely e­gy­ál­­ta­­lán nem, vagy kör­­nye­­ze­­té­­hez ké­­pest csak na­­gyon gyen­­gén ref­­lek­­tál a fény lát­­ha­­tó s­­pekt­­ru­­má­­ban."