KGFB - 2018 tech-nekedadni jó!myclubfashionolvasni jó!
Egyéni keresés
hirdetés

"A fe­­ke­­te a szí­­nek e­­gyi­­ke. S­­ze­­münk fe­­ke­­té­­nek ér­­zé­­ke­­li azt a tes­­tet, fe­­lü­­le­­tet, a­­mely e­gy­ál­­ta­­lán nem, vagy kör­­nye­­ze­­té­­hez ké­­pest csak na­­gyon gyen­­gén ref­­lek­­tál a fény lát­­ha­­tó s­­pekt­­ru­­má­­ban."